Over Vonkel

Tijdens de openingsuren is iedereen welkom voor gesprek zonder voorafgaande afspraak
Openingsuren kan je hier terugvinden.

De openingsuren zijn niet voor consultaties.
Voor consutlaties kan je een afspraak maken via welkom@vonkeleenluisterendhuis.be of tel. 09/ 330 40 51


Waarom bestaat Vonkel?


"Erkennen wat is brengt ons tot liefdevol handelen wat tot doel heeft het lijden te verminderen." - Bernie Glassman

De ervaring leert dat de bestaande wetgeving omtrent patiƫntenrechten, palliatieve zorg en euthanasie, heel wat mogelijkheden biedt. Toch blijven er veel vragen, onduidelijkheden en twijfels bestaan.

Daarom willen we in Vonkel luisteren, informatie en documentatie verstrekken en daadwerkelijk steun bieden waar mensen alleen staan of zoekend zijn.

Ontmoeting, informatie, zelfbeslissingsrecht, verantwoordelijkheid, zorg, solidariteit en pluralisme zijn de sleutelwoorden in onze werking.


Wat doet Vonkel?


Het Vonkelhuis biedt een onbevooroordeeld luisterend oor aan mensen met een vraag rond sterven, dood en rouw. Iedereen is er welkom tijdens de openingsuren. Afspraak niet nodig.

Voor alle activiteiten doen we beroep op goed opgeleide vrijwilligers. Zij luisteren, geven informatie en documentatie of verwijzen door. De vrijwilligers gaan ook op huisbezoek.

De vele telefoonoproepen en mails worden zorgvuldig beantwoord terwijl we ontmoeting centraal blijven stellen in onze werking.

Onze vrijwilligers zijn ook, als de betrokkene er om vraagt, ondersteunend aanwezig bij een euthanasie-uitvoering.

Vonkelvrijwilligers bieden aan om buddy te zijn voor mensen die nood hebben aan steun en nabijheid in hun zoektocht om het leven sereen te kunnen verlaten of net nog proberen de levensmoed terug te vinden.

Vonkel heeft een ontmoetingsgroep voor jonge mensen met een euthanasievraag, geleid door ervaringsdeskundigen en gesuperviseerd door een psychotherapeut.

Vonkel geeft opleiding binnenshuis voor onze vrijwilligers waarop iedereen welkom is.

Opleiding buitenshuis is ook mogelijk op vraag.

Doelstellingen


Vzw Vonkel, een luisterend huis, heeft als doel de bevordering van de integratie van het sterven, het doodgaan en het rouwen in het levensplan van elke persoon en zijn naast- en nabestaanden.

Met het oog hierop kan de vereniging alle mogelijke activiteiten ontplooien, daarin begrepen het organiseren van bijeenkomsten, geven van cursussen, het kopen en verkopen van alle materiaal, het geven van adviezen en begeleiding, stervensbegeleiding, het ontvangen van giften en schenkingen, dit alles in het raam van de doelstelling van de vereniging. (uit de vzw statuten)


Jaarverslagen


Statuten

Gecoƶrdineerde statuten van de vzw Vonkel, een luisterend huis, met zetel te 9860 Scheldewindeke, Turkenhoek 22.
ON 478.597.307

Bekijk de statuten
Aanvulling statuten


Bestuur

Stichtende leden

 • Marc Cosyns
 • Gita Deneckere
 • Lieve Thienpont
 • Simonne Van Aelst (+)
 • Tony Van Loon

Raad van bestuur 2018

 • Marc Cosyns
 • Geert Derre
 • Lieve Thienpont
 • Rita Thienpont
 • Jona Valcke
 • Tony Van Loon
 • Koen Verhofstadt

Dagelijkse werking

 • Rita Thienpont