Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet omtrent het bewaren en verwerken van persoonsgegevens in werking
getreden: Algemene Wet Gegevensbescherming (AVG). Via dit bericht informeren wij u graag over de gegevens die wij van u bewaren en verwerken.

Indien u akkoord bent met wat hier volgt hoeft u niks te doen!

Indien u niet akkoord gaat met het bewaren en verwerken van uw gegevens conform onderstaande beschrijvingen, kunt u dat via e-mail kenbaar maken: welkom@vonkeleenluisterendhuis.be

De gegevens die van de sympathisanten worden verwerkt en bewaard zijn:Voor- en achternaam en e-mailadres, evt ook adresgegevens, telefoonnummer en functie indien ons bekend.

Deze gegevens worden gebruikt voor: het verzenden van uitnodigingen en aankondigingen van evenementen   van vzw Vonkel..

Het delen van persoonsgegevens met derden:
De uitnodigingen worden in bcc verstuurd en aan niemand anders doorgegeven dan de administratieve medewerkers van Vonkel.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft altijd het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Met dank voor uw aandacht en uw interesse.

Lieve Thienpont

Voor Vonkel